Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện Kama
Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện Kama

Máy Phát Điện KAMA 50KVA - KDE 60SS3
Tần số Hz 50

Công suất liên tục KVA 50

Công suất dự phòng KVA 54

Điện áp định mức V 230 / 400

Máy Phát Điện KAMA 50KVA - KDE 60SS3

Giá: Liên hệ
Máy Phát Điện KAMA 10KVA -KAMA - KDE 13SS3
Tần số Hz 50


Công suất liên tục KVA 10.6


Công suất dự phòng KVA 11.6

Máy Phát Điện KAMA 10KVA -KAMA - KDE 13SS3

Giá: Liên hệ
Máy Phát Điện KAMA 30KVA -KAMA - KDE 35SS3
Tần số Hz 50

Công suất liên tục KVA 30

Công suất dự phòng KVA 33

Máy Phát Điện KAMA 30KVA -KAMA - KDE 35SS3

Giá: Liên hệ
Máy Phát Điện KAMA 5KVA KDE - 6500T3
Tần số Hz 50

Công suất liên tục KVA 5

Công suất dự phòng KVA 5,5

Máy Phát Điện KAMA 5KVA KDE - 6500T3

Giá: Liên hệ
Máy Phát Điện KAMA 37KVA -KAMA - KDE 45SS3
Công suất liên tục KVA 37

Công suất dự phòng KVA 40

Điện áp định mức V 230 / 400

Máy Phát Điện KAMA 37KVA -KAMA - KDE 45SS3

Giá: Liên hệ
backtop