máy bơm chữa cháy diesel hyundai , may bom chua chay diesel hyundai

máy bơm chữa cháy diesel hyundai , may bom chua chay diesel hyundai

máy bơm chữa cháy diesel hyundai , may bom chua chay diesel hyundai

máy bơm chữa cháy diesel hyundai , may bom chua chay diesel hyundai

máy bơm chữa cháy diesel hyundai , may bom chua chay diesel hyundai
máy bơm chữa cháy diesel hyundai , may bom chua chay diesel hyundai

Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Huyndai 10hp - 7,5kw
Sản Xuất : Hàn Quốc


Công suất (HP-KW) : 10HP-7,5KW


Lưu lượng (m3/h) : 21 - 78


Cột áp (m) : 37.0 - 24.5


Bảo hành 12 tháng


HotLine: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Huyndai 10hp - 7,5kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 15hp - 11kw
Sản Xuất : Korea

Công suất (HP-KW) : 15HP-11KW

Lưu lượng (m3/h) : 24 - 72

Cột áp (m) : 54 - 32

Bảo hành 12 tháng

HotLine: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 15hp - 11kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Huyndai 20hp - 15kw
Sản Xuất : Hàn Quốc

Công suất (HP-KW) : 20HP-15KW

Lưu lượng (m3/h) : 27 - 78

Cột áp (m) : 70.8 - 50.5

Bảo hành 12 tháng

HotLine: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Huyndai 20hp - 15kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Huyndai 25hp - 18,5kw
Sản Xuất: Korea
Công suất (HP-KW): 25HP-18,5KW
Lưu lượng (m3/h): 27 - 78
Cột áp (m): 78.0 - 58.3
Máy được bảo hành 12 tháng
HotLine: 0906 751 114 gặp (Mr Việt)

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Huyndai 25hp - 18,5kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 30hp - 22,5kw
Nhà Sản Xuất : Korea
Công suất (HP-KW) : 30HP-22,5KW
Lưu lượng (m3/h) : 27 - 78
Cột áp (m) : 89.5 - 71.7
Bảo hành 12 tháng
HotLine: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 30hp - 22,5kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 40hp - 30kw
Nhà Sản Xuất : Hàn Quốc

Công suất : 40HP-30KW

Lưu lượng : 54 - 144 (m3/h)

Cột áp : 79.5 - 48.5 ( m )

Bảo hành 12 tháng

HotLine: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 40hp - 30kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 50hp - 37kw
Nhà Sản Xuất : Hàn Quốc

Công suất : 50HP-37KW

Lưu lượng : 54 - 156 (m3/h)

Cột áp : 89.5 - 54.0 ( m )

Bảo hành 12 tháng

HotLine: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 50hp - 37kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 60hp - 45kw
– Nhà sản xuất : HUYNDAI

-Công suất : 45kW/60HP

-Cột áp : H= 95.0 – 78.0 (m)

-Lưu lượng : Q= 96-156 (m3/h)

-Xuất xứ : Hàn Quốc

- Bảo Hành 12 Tháng

- Liên Hệ: 0906 751 114 Gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 60hp - 45kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 75hp - 55kw
Nhà sản xuất : HUYNDAI

Công suất : 55kW/75HP (Kw)

Cột áp : H= 100 - 80m (m)

Lưu lượng : Q= 108 - 168 (m3/h)

Xuất xứ : Hàn Quốc

Bảo Hành 12 Tháng

Liên hệ: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 75hp - 55kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 80hp - 59kw
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: HYUNDAI
Công suất: 80hp/59kw
Cột áp : 89 m
Lưu lượng: 156 m3/h
vòng tua: 2900
Liên hệ: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 80hp - 59kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 120hp - 90kw
Bảo hành: 12 tháng
Hãng sản xuất: HYUNDAI
Công suất: 120hp/95kw
Cột áp : 86 m
Lưu lượng: 312 m3/h
vòng tua: 2900
Liên hệ: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel Hyundai 120hp - 90kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 15hp - 11kw
-Nhà sản xuất : ISUZU
-Công suất : 11kW/15HP (Kw)
-Cột áp : H= 51.0-32.0 (m)
-Lưu lượng : Q= 24-72 (m3/h)
-Xuất xứ : Nhật Bản
Bảo Hành 12 Tháng
Liên Hệ : 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 15hp - 11kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 20hp - 15 kw
-Công suất : 15kW/20HP (Kw)
-Cột áp : H= 58.1 – 38.8 (m)
-Lưu lượng : Q= 24-78 (m3/h)
-Xuất xứ : Nhật
-Nhà sản xuất : ISUZU

Bảo Hành Máy 12 Tháng

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 20hp - 15 kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 25hp - 18,5 kw
-Nhà sản xuất : ISUZU
-Công suất : 18.5kW/25HP
-Cột áp : H= 78.0 – 58.3 (m)
-Lưu lượng : Q= 27-78 (m3/h)
-Xuất xứ : Nhật
Bảo Hành 12 tháng

Liên hệ : 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 25hp - 18,5 kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 30hp - 22,5 kw
-Nhà sản xuất : ISUZU
-Công suất : 22.5kW/30HP
-Cột áp : H= 56.7 – 44.0 (m)<
-Lưu lượng : Q= 54 – 144 (m3/h)
-Xuất xứ : Nhật

Bảo hành máy 12 tháng

Liên hệ: 0906 751 114 gặp ( Mr Việt )

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 30hp - 22,5 kw

Giá: Liên hệ
Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 40hp - 30 kw
-Nhà sản xuất : ISUZU
-Công suất : 30kW/40HP
-Cột áp : H= 79.5 – 48.5 (m)
-Lưu lượng : Q= 54-144 (m3/h)
-Xuất xứ : NHẬT
Bảo hành 12 tháng
Liên hê: 0906 751 114 gặp (Mr Việt)

Máy Bơm Chữa Cháy Diesel ISUZU 40hp - 30 kw

Giá: Liên hệ
backtop