Bình Tích Áp Varem

Bình Tích Áp Varem

Bình Tích Áp Varem

Bình Tích Áp Varem

Bình Tích Áp Varem
Bình Tích Áp Varem

Bình Tích Áp Varem

Bình Tích Áp Varem
Thông tin sản phẩm bình tích áp:
– Dung tích: 1000 lít, 500 lít, 300 lít, 200 lít, 100 lít
– Áp lực hoạt động: Max. 10bar, 16 Bar
– Nhiệt độ dung dịch: từ -10 đến +100 oC
– Vật liệu màng: EPDM
– Kiểu lắp đặt: Đứng

Bình Tích Áp Varem

Giá: Liên hệ
Bình Tích Áp Varem 24 lít
- Xuất xứ: Italy
- Model: S3 050 361
- Dung tích: 24 lít
- Áp lực tối đa: 10 Bar
- Vật liệu ruột bình: EPDM
- Dải nhiệt độ cho phép: 0° - 99°C
- Hình dạng: bình nằm
- Chứng chỉ: PED 97/23/CE

Bình Tích Áp Varem 24 lít

Giá: Liên hệ
Bình Tích Áp Varem 50 lít
Xuất xứ: Italy

Model: S3 050 361

Code : US050361CS000000

Dung tích bình : 50 lít

Áp lực làm việc max: 10 Bar

Bình Tích Áp Varem 50 lít

Giá: Liên hệ
Bình Tích Áp Varem 100 lít
Xuất xứ: Italy – Italia Tenology
Dung tích: 100 lít
Áp lực tối đa: 10 bar và 16 bar
Vật liệu bỏ bình: Sắt
Vật liệu ruột bình (màng): EPDM
Dải nhiệt độ cho phép: 0° - 99°C
Hình dạng: Bình đứng
Chứng chỉ: PD 97/23/CE

Bình Tích Áp Varem 100 lít

Giá: Liên hệ
Bình Tích Áp Varem 200 lít
Xuất xứ: Italy

Model: LSV200

Code : US200461CS000000

Dung tích bình : 200 lít

Áp lực làm việc max: 10 Bar

Bình Tích Áp Varem 200 lít

Giá: Liên hệ
Bình Tích Áp Varem 500 lít
Xuất xứ: Italy – Italia Tenology
Dung tích: 500 lít
Áp lực tối đa: 16 bar
Vật liệu bỏ bình: Sắt, thép chịu lực
Vật liệu ruột bình (màng): EPDM
Dải nhiệt độ cho phép: 0° - 99°C
Hình dạng: Bình đứng hoặc bình nằm
Chứng chỉ: PED 97/23/CE

Bình Tích Áp Varem 500 lít

Giá: Liên hệ
Bình Tích Áp Varem 1000 lít
Bình tích áp varem 1000 lít
Xuất xứ: Italia
Bảo hành: 12 tháng

Bình Tích Áp Varem 1000 lít

Giá: Liên hệ
backtop