Thiết Bị Chữa Cháy Khí Co2

Thiết Bị Chữa Cháy Khí Co2

Thiết Bị Chữa Cháy Khí Co2

Thiết Bị Chữa Cháy Khí Co2

Thiết Bị Chữa Cháy Khí Co2
Thiết Bị Chữa Cháy Khí Co2

Thiết Bị Chữa Cháy Khí Co2

Bình Chữa Cháy Bột
Bình cứu hỏa bột - TY-810 - Loại bình xe đẩy cứu hoả đựng chất cứu hỉa bằng bột ABC cao cấp, dập tắt được các đám cháy chó chứa xăng dầu.

Bình Chữa Cháy Bột

Giá: Liên hệ
Bình cứu hỏa tự động AG-08
Bình cứu hỏa tự động AG-08 - Bình cứu hoả dạng bột nén, thiết bịcứu hoả khi gặp nhiệt độ cao sẽ tự động bung bột bên trong ra nhằm dập tắt đám cháy vừa phát sinh

Bình cứu hỏa tự động AG-08

Giá: Liên hệ
backtop